فئودور داستایوفسکی بایگانی - لی لی بوک | مرجع دانلود کتاب

جمعه , ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷
رمان و داستان

لی لی بوک | دانلود کتاب,دانلود رایگان کتاب


کانال تلگرام لی لی بوک
سایت

دانلود کتاب جنایت و مکافات از فئودور داستایفسکی

 کتاب جنایت و مکافات از فئودور داستایفسکی

 

نام کتاب: جنایت و مکافات (کیفیت فوق العاده و نقد کامل) (یکی از ده رمان برتر جهان عیدانه لی لی بوک)

نویسنده: فئودور داستایفسکی

مترجم: مهری آهی

انتشارات: خوارزمی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۷۹۰ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۱۲٫۳ مگابایت

دانلود کتاب آزردگان (جلد چهارم) از فئودور داستایوفسکی
 کتاب آزردگان (جلد چهارم) از فئودور داستایوفسکی

آزردگان

نام کتاب: آزردگان (جلد چهارم)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه

سال نشر: ۱۳۳۲

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۹۹ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۱٫۵۷ مگابایت

دانلود کتاب آزردگان (جلد سوم) از فئودور داستایوفسکی
 کتاب آزردگان (جلد سوم) از فئودور داستایوفسکی

آزردگان

نام کتاب: آزردگان (جلد سوم)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه

سال نشر: ۱۳۳۲

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۸۸ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۱٫۳۰ مگابایت

دانلود کتاب آزردگان (جلد دوم) از فئودور داستایوفسکی
 کتاب آزردگان (جلد دوم) از فئودور داستایوفسکی

آزردگان

نام کتاب: آزردگان (جلد دوم)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه

سال نشر: ۱۳۳۲

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۸۴ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۱٫۱۳ مگابایت

دانلود کتاب آزردگان (جلد اول) از فئودور داستایوفسکی
  کتاب آزردگان (جلد اول) از فئودور داستایوفسکی

آزردگان

نام کتاب: آزردگان (جلد اول)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه

سال نشر: ۱۳۳۲

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۸۹ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۱٫۲۶ مگابایت

دانلود کتاب ابله (جلد سوم) از فئودور داستایوفسکی
  کتاب ابله (جلد سوم) از فئودور داستایوفسکی

ابله 3

نام کتاب: ابله (جلد سوم)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: سازمان کتابهای جیبی

سال نشر: ۱۳۳۳

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۳۹۰ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۳٫۷۸ مگابایت

دانلود کتاب ابله (جلد دوم) از فئودور داستایوفسکی
 کتاب ابله (جلد دوم) از فئودور داستایوفسکی

ابله 2

نام کتاب: ابله (جلد دوم)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: سازمان کتابهای جیبی

سال نشر: ۱۳۳۳

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۳۸۶ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۳٫۶۳ مگابایت

دانلود کتاب ابله (جلد اول) از فئودور داستایوفسکی
  کتاب ابله (جلد اول) از فئودور داستایوفسکی

ابله 1

نام کتاب: ابله (جلد اول)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: مشفق همدانی

انتشارات: سازمان کتابهای جیبی

سال نشر: ۱۳۳۳

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۳۱۸ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۳٫۰۲ مگابایت

دانلود کتاب برادران کارامازوف (جلد دوم) از فئودور داستایوفسکی
  کتاب برادران کارامازوف (جلد دوم) از فئودور داستایوفسکی

برادران کارامازوف 2

نام کتاب: برادران کارامازوف (جلد دوم)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: صالح حسینی

انتشارات: ناهید

سال نشر: ۱۳۸۱

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۶۰۰ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۱۱٫۲ مگابایت

دانلود کتاب برادران کارامازوف (جلد اول) از فئودور داستایوفسکی
 کتاب برادران کارامازوف (جلد اول) از فئودور داستایوفسکی

برادران کارامازوف 1

نام کتاب: برادران کارامازوف (جلد اول)

نویسنده: فئودور داستایوفسکی

مترجم: صالح حسینی

انتشارات: ناهید

سال نشر: ۱۳۸۱

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۵۱۱ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۹٫۴۰ مگابایت