دانلود کتاب استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران | لی لی بوک جامعه شناسی


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

این کتابی است درباره ی یکی از مهمترین دوره های تاریخ ایران و روزگاری که ستیز قشرهای گوناگون طبقات استثمارگر کشور به استقرار دیکتاتوری رضاخان پهلوی انجامید . رویداد هایی که ی آید , انچنان که بسیاری از مولفان کنونی ایران اگاهانه و نااگاهانه مدعی هستند , پی امد « تلاش های قهرمانانه » یک فرد ( رضاخان ) نبوده است . این رویداد ها زاییده شرایطی است چندین ساله , که در زمینه های اجتماعی و اقتصادی در ایران پدید امده بود . شکست سیاسی داخلی و خارجی رضاشاه در سال 1941 ( سوم شهریور 1320 ) , « آبروی » شاه و نظامی را که در ایران بود بر باد داد . هنگام جنگ دوم جهانی و به ویژه دوران پس از ان , ناخرسندی از فشار سنگین اقتصادی و سیاست تجاوز کارانه خارجی ایران که از شرکت در پیمان های جنگی و دریافت « یاری » نظامی امریکا سرچشمه می گرفت , در کشور اوج یافت و ...

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

پاسخی بگذارید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد