دانلود کتاب ارزوهای بزرگ | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

دنیای ارزوهای بزرگ دنیای شگفت و پر اسرار و پر ماجرائی است که از یکسو در کار فرو ریختن و انهدام است و از سوی دیگر رو به ابادی و بهتری دارد . اما این دنیای شگرف نه تنها از دنیای ما جدا نیست , بلکه همان دنیای اشنای خود ماست . ما نیز چه بسا که اسیر همان ارزوهای بزرگی هستیم که زمانی دراز اندیشه « پیپ » جوان را تسخیر کرده بود و چه بسا که همچون وی سرانجام در خاهیم یافت که اینگونه ارزوهای بزرگ تا چه پایه واهی و میان تهی و بی سرانجام است و چقدر با اوهام بزرگ , دروغ های بزرگ , اشتباهات بزرگ , مرارت های بزرگ و پلیدی های بزرگ در امیخته است . در کشاکش رشد و نابودی همین ارزوهاست که ما نیز با امثال میس هاویشام , مگ ویچ ع جو , استلا , اقای چگرز و سایر شخصیت های این رمان عظیم روبرو می گردیم . با انان از سره کینه ستیزیم یا به مهر می آمیزیم , دست های پاک و نوازشگر را از خود میرانیم و دست های آلوده و کینه پرداز را به گرمی می فشریم , تا سرانجام در سوزش دیر پای پشیمانی , خویشتن و دنیای خویشتن را باز می شناسیم و شرمسار و حرمان زده دستهای لرزان خود را بر گردن کسانی حلقه می کنیم که روزگاری خوارشان میداشتیم و از ایشان کناره می گرفتیم . شاید راز عظمت جاودانی این شاهکار دیکنز در همین باشد : در این که درگیر دار حوادث روزگار چهره های غبار گرفته انسان های فراموش شده را , درخشان تر از پیش , بما باز می نماید و پرده های فریبنده فریب را بر سیماها می درد .

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد