دانلود کتاب دجال | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

دجال  کتابی است برای چشم باز کردن ، دوباره دیدن ، دوباره خواندن و به عبارتی بازسنجی تمامی ارزش هایی که سال های طولانی حقیقت می پنداشته ایم . نیچه تهدیدی را از جانب مسیحیت در می یابد , تهدیدی که در مقابل ابر انسان نیچه قد علم میکند ،رعب و وحشت می افریند و تسلیم شدن در برابر ان ،تباهی انسانیت را به همراه دارد .از دیدگاه او ، این تباهی گرفتار نوع آدمی میشود ؛ نظیر پاسکال –فیلسوف و ریاضی دان فرانسوی که باور کرده بود خردش به دلیل گناه موروثی تباه شده است . در حالی که نیچه می پندارد که خود مسیحیت او را تباه کرده است .  نیچه میکوشد در دجال خود ،مقدمات بیگانگی انسان با خواسته ها و حقایق زندگی اش را به روشنی نشان دهد .او انسان را ترغیب می کند به این که به انسانی آفرینشگر و به عبارتی به انسانی ایده آل یا ((ابر انسان))تکامل یابد , خود را بسازد , ماهیت بخشد و از تباهی رها سازد . ادمی نیاز به ژرف نگری و چشمانی بیناتر برای رسیدن به ارزش های والای انسانی دارد اما...انسان امروزی تباهی را دریافته و با این حال تمام امور به همان روال گذشته است و .... دجال را باید خواند باید با نگرشی جدید زیست , زمان ، زمان بازسنجی تمامی ارزش هاست!

«عبارت دجال در عهد جدید چندین بار تنها در رساله یوحنا آمده‌است. و مقصود کسی است که با مسیح مقاومت یا ضدیت می‌کند. و مدعی آن باشد که خود در جای مسیح است.»

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد