دانلود کتاب ده روزی که دنیارا لرزاند | لی لی بوک | جامعه شناسی لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

در این کتاب روزهای نخستین انقلاب اکتبر به نحو فوق العاده روشن و پرتوانی تصویر شده است . این کتاب تنها عبارت از بیان ساده فاکت ها و مجموعه ای از اسناد نیست بلکه رشته ایست از صحنه های زنده و انچنان نمونه وار که می تواند در ذهن هر فرد شرکت کننده در انقلاب صحنه های مشابهی را که خود شاهد ان بوده است زنده سازد . تمام این مناظر که از زندگی گرفته شده به بهترین وجهی روحیه توده هارا منعکس می سازد ـ روحیه ی که هر کنش انقلاب کبیر به ویژه بطون ان مفهوم می گردد .

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد