دانلود کتاب زن برسریر قدرت | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

کتابی که اکنون در پیش روی خود دارید محصول چند سال تحقیق و مطالعه درباره زنان حکومت گر جهان است. حکومت زنان و نقش آنها در سیاست جهانی، ارتباط مستقیمی با موفقیت زنان در کسب حقوق سیاسی ندارد، زیرا تا آغاز قرن بیستم فقط زنان یک کشور (زلاند نو) به حقوق سیاسی برابر مردان نایل شده بودند و تا قبل از جنگ اول جهانی با اعطای حقوق سیاسی به زنان استرالیا و فنلاند و نروژ تعداد این کشورها به چهار رسید. در فاصله جنگ اول و دوم جهانی نیز فقط زنان نوزده کشور جهان که بیشتر از ممالک اروپایی بودند، از جمله شوروی در سال 1917، آلمان در سال 1918، انگلستان در سال 1919 و آمریکا در سال 1920 به حقوق سیاسی دست یافتند و زنان فرانسه و ایتالیا بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم حق رای به دست آوردند. در آغاز نیمه دوم قرن بیستم فقط زنان سی کشور از قریب یکصد کشور مستقل جهان در آن تاریخ حق رای داشتند و نه فقط در اکثر کشورهای جهان سوم، بلکه در بعضی ممالک پیشرفته مانند سوییس هم زن حق شرکت در انتخابات، یا انتخاب شدن به مقامات سیاسی را نداشت.با وجود این حکومت زنان قدمت چندین هزار ساله دارد که تاریخ مدون آن از دوهزار سال پیش به این طرف موجود است. در تنظیم مطالب این کتاب نیز تاریخ مدون دوهزار ساله مورد استفاده بوده و اگر به زنانی مثل بلقیس ملکه سبا و سمیرامیس ملکه آشور و نفرتی تی ملکه مصر اشاره نشده به خاطر این است که آنچه درباره آنان گفته و نوشته شده است بیشتر جنبه افسانه ای دارد و منبع تاریخی قابل استنادی درباره آنان یافت نمی شود.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد