دانلود کتاب سرچشمه تصوف در ایران | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

سرچشمه تصوف را برخی در هند و ادیان كهن آن، و بعضی در ادیان ایران باستان از مهر، میترا، آئین بهی و زردشتی می‌جویند. عده‌ای نیز عقاید صوفیه را تلفیقی از همه این موارد با اسلام می‌دانند. مطالب كتاب حاضر، یادداشت‌های مرحوم سعید نفیسی درباره تاریخ تصوف، و همچنین یادداشت‌های شاگردان وی در این باره است. در كتاب مباحثی چون آثار تعلیمات بودایی در فرهنگ ایرانی، تصوف ایرانی از دیدگاه فلسفی، نفوذ مانویان در تصوف، و تاثیر تعلیمات یهود و نصارا و یونانیان در تصوف مطرح می‌شود. نگارنده در بخش‌هایی از كتاب به طریقت، شریعت و كتاب‌های مهم صوفیه در ایران پرداخته و سماع، تصوف و آداب صوفیه را بررسی كرده است. قسمتی از كتاب به سلسله نسب فرقه‌های تصوف ایران و هند و طریقه ملامتیان اختصاص دارد.

خلاصه کتاب

تصوف ایران جنبه های خاص فراوان دارد. یکی از جنبه های خاص آن این است که جنبه طریقت داشته و با شریعت پیوندی نداشته است. یکی دیگر از جنبه های خاص آن این است که خانقاه و آیین و رسوم آن مخصوص تصوف ایران بوده است. دیگر از جنبه های خاص تصوفِ ایران، سماع و رقص و دست افشانی و پای کوبیست که آن نیز اختصاص به خانقاه های تصوف ایران داشته و پیروان فرق دیگر آن را نداشته اند. تردیدی نیست صوفیه ایران، مراسم و آئین و خانقاه را از مانویان گرفته اند و این کلمه در زبان فارسی، خانگاه است. دیگر از جنبه های مخصوص تصوف ایران، آئین جوانمردی و فتوست که یکی از ابتکارات ایرانیان و پیش از تصوف در دوره پیش از اسلام، در ایران سابقه داشته است و در خارج از ایران هر جا رواج داشته است، یا ایرانیان آن را با خود برده اند و یا دیگران آن را از ایران منتقل کرده اند.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد