دانلود کتاب ضمایم ارباب حلقه ها | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

اثر برگشت پادشاه ضمیمه ای در انتها به همراه دارد که به ضمایم ارباب حلقه ها معروف شده است . در ضمایم تالکین تلاش می کند تصاویری کامل از دنیا شناسی خویش به مطالعه کننده ارائه سازد و با صحبتهای خود او اهداف این ضمایم پر نمودن بعضی شکافها در مطالب قصه می باشد و برگرفته از تاریخچه شاهان و فرمانروایان سالمشار رویدادهای مهم در دوران های نخست و دوم و سوم و همچنان تفکرات زبانشناختی او درمورد زبان های باستانی و ترویج یافته اقلیم میانه از جمله زبان الفی می باشد . جی. آر. آر. تالکین مطالعه کنندگان را بعد از تمام شدن شاهکار ارباب حلقه ها بین کوه عظیمی از سوالات پیرامون رمانش تنها نگذاشته و با ضمایم مفصل و چند تکه ای که در آخر ارباب حلقه ها تدارک دیده و نگاه و نظر مطالعه کننده از سرزمین میانه را کامل می سازد .

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد