دانلود کتاب نارتسیس و گلموند | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

خلاصه کتاب

در جلو طاقهای قوسی گرد رواق دیر ماریابرون Maria Bronn, که بر روی ستونهای مضاعف کوچکی برپا بود , درست در کنار جاده , درخت شاه بلوطی قد برافراشته بود . این درخت , فرزندی غریب و تک افتاده از سرزمینهای جنوب بود , که زایری رومی , به روزگار قدیم , باخود اورده بود . شاه بلوطی اصیل بود , تنه ای استوار داشت و چتر مدور شاخ و برگ خود را به مهر , بر جاده می گسترد و بادها را به تنفس عمیق , تا دل خویش در می کشید ...

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد