در ویتنام | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

خلاصه کتاب

نظارت پلیس بر مجموع جمعیت همیشه جز اساسی هرگونه سلطه استعماری بوده است . هر قدر این سلطه استعماری با مقاومت مصمم و گسترده توده ها بیشتر برخورد پیدا می کند، زندانهای عادی و زندانهای با اعمال شاقه بیشتر شده، شکنجه ها و بدرفتاری ها بی رحمانه تر می گردد. استعمار نوین آمریکا در این مورد از استعمار فرانسه بسیار پا فراتر گذاشته و نیکسون - تیو از آیزونهاور - دیم یا کندی خود را بی رحم تر نشان داده اند. نیکسون در سال 1969 دستور داد که مناطق وسیع روستایی و کوهستانی آزاد شده، از نو تصرف شوند. او برای گسیل میلیونها دهقان به شهرها و سرزمین های اشغال شده، دستور بمباران منظم و بی وقفه این مناطق را داد.نیکسون - تیو برای مهار جمعیتی که به زور گردآورده اند و به منظور تسریع در استخدام مزدوران جنگی رژیم، ترور و وحشت را حاکم گردانده اند. مقصود این است که با تصفیه مبارزان و افراد مشکوک، با توقیف همه مخالفان واقعی و احتمالی، هر گونه فعالیت میهن پرستانه را فلج کنند. مردم را وحشت زده سازند و آنها را مجبور به قبول رژیمی نمایند که واشنتگن به آنها تحمیل می کند. بیشتر مقصود ان است که حتی انقلابیان را ناگزیر کنند ارمان خود را نفی و به خدمت امریکا درایند ...

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد