شهر در گذر زمان | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)
لی‌لی‌بوک به فروش می‌رسد! تماس با ما

برای حفظ حق کپی‌رایت، این کتاب بدون لینک دانلود قرار داده‌شده‌است. لطفا اگر قصد فروش کتاب‌های خود در لی‌لی‌بوک را دارید، از طریق فرم تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

معرفی کتاب

شالوده ی کار وبر ، بررسی چگونگی پیدایش ، برامدن و فرگشت سرمایه داری بود و در این راستا به شهر و مذهب روی نشان داده است . شهر جای گاه سامان سیاسی و بازار نیز به شمار می‏شد و در نگاه او ، چگونگی سیاست ورزی و گونه ی تکاپوی اقتصادی ، گسترش و اسودگی ، یا فرونشست و نابودی شهرها را رقم زده ، و حتی چهره ی شهرها را نیز می سازند . در نظر وبر، سرمایه‏داری و کالبد ان ، یعنی شهر ، هر دو گزاره هایی وابسته بودند و وبر در جستجوی‏ گزاره - های خودبسنده و شرایطی است که به سامان های اجتماعی ـ اقتصادی گوناگون از جمله سرمایه‏داری، و به شهر یا به معنای کلی‏تر گونه های زیست گاه جان می بخشند . افزون بر این، شهر زمینه ساز بنیاد گیری اقتصاد سرمایه‏داری است و جای گاه رخ نمودن دولت به معنای نوین ان نیز به‏ شمار می‏اید. پس می توان گفت که وبر به شهر به عنوان گزاره ای میانه و کارساز [مداخله گر] نگریسته‏ است. وبر شهر را با مفاهیم اقتصادی و سیاسی می شناساند و بر آن است که برای‏ آن که زیست گاهی « شهر » به شمار اورده شود، باید چند ویژگی داشته باشد، از جمله، داشتن: 

1. قلعه و حصار

2. بازار

3. دست گاه دیوانی و دادگاه خودفرمان ، خودایین و خودگردان ؛ هم چنین دستگاه سیاسی از انجمن های گوناگون برخوردار باشد که هم وندان آن آزادانه از سوی دیگر هم وندان برگزیده شوند، پیمانی همگانی در میان همه ی شهرنشین ها رایج باشد و همه ی آن ها از سزامندی و حقوق سیاسی برابر برخوردار باشند. در این میان، وبر بر وجود پیمانی همه گیر که سزامندی همه را پشت بانی کرده و شالوده-ای برای دادگاهی خودفرمان و جدا از نیروی سیاسی و اقتصادی باشد بسیار پای فشرده و همین نکته را گزاره ی ناهمساز شهرهای اروپای غربی با زیست گاه های شرقی می داند. شهر به خودگردانی و جدایی از دارایی زمین داران و فئودال ها و نیروهای دارای زور و توان سیاسی خودکامه یاری می رساند و وضعیت سیاسی و اقتصادی نوینی را در برابر این نیروها فراهم می آورد.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد