دانلود کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان تالیف تئودور نولدکه خاورشناسِ برجسته آلمانی (منتشر شده در سال 1879)، از جمله کتابهای مهم و پرارزشی است که درباره تاریخ ساسانیان نوشته شده است. از زمان انتشار این کتاب تاکنون، مهمترین کتاب تحقیق درباره ساسانیان همین کتاب است. در این زمینه تنها کتاب ایران در زمان ساسانیان تالیف آرتور کریستین سن می تواند با آن مقابله کند، بی آنکه بتواند خوانندگان اهل تحقیق را از مراجعه به آن بی نیاز کند.

در طی این مدت کمتر کتابی درباره ساسانیان نوشته شده است که از کتاب نولدکه بهره نگرفته و به آن ارجاع نکرده باشد. هر چند در طی این مدت تحقیقات زبانشناسی، سکه شناسی و دین شناسی مربوط به دوره ساسانی دامنه بسیار زیادی پیدا کرده است، کتیبه های مهم پایقلی و کعبه زرتشت به دقت خوانده شده و مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است، درباره دین مانی مطالعات بسیار مفصلی صورت گرفته است، آگاهی از زبانهای پهلوی اشکانی و سغدی وسعت و عمق بیشتری پیدا کرده است، آثار نویسندگان ارمنی بصورت بهتر و به طرز انتقادی چاپ شده است، بر گنجینه سکه ها، مهرها و آثار هنری ساسانی موارد بسیاری افزوده شده است؛ با این وجود کتاب نولدکه اصالت و اعتبار خود را همچنان حفظ کرده است و برای این امر دو دلیل عمده می توان ذکر کرد:

• نخست آنکه نولدکه به جهت تبحر بسیار زیادی که در زبانهای یونانی، لاتینی و سریانی داشت تقریبا آنچه را در این زبانها درباره تاریخ ساسانی نوشته شده است، خوانده و با منابع اسلامی عربی و فارسی تطبیق کرده است، کارنامه های شهدای مسیحیت را به زبان سریانی به دقت خوانده، تلمود بابلی را از متن عبری آن مطالعه کرده و آثار نویسندگان ارمنی را (از روی ترجمه های اروپایی) از نظر گذرانده است. گمان نمی رود کسی از خاورشناسان پس از او، این کار را با این دقت و احاطه و وسعت انجام داده باشد.

• دوم آنکه نولدکه با هوش سرشار و شم تاریخی و زبانشناسی خود، در آنچه تطبیق کرده تقریبا سخن آخر را گفته است جز در مواردی که کتیبه ها و مواد تازه پیدا شده، چهره مطالب را کاملا تغییر داده باشد.

اساس کتاب نولدکه، قسمتِ ساسانیانِ تاریخ طبری است که مهمترین ماخذ معتبر و منسجم قدیمی در این موضوع است. نولدکه این قسمت را به آلمانی ترجمه کرده و ملاحظات و تعلیقات خود را در پاورقی ها ذکر کرده است و همین پاورقیهاست که به عنوان مهمترین و اساسی ترین تحقیقات درباره ساسانیان شناخته شده است.

تخصص اصلی نولدکه، زبانشناسی زبانهای سامی بود؛ ولی از زبانهای ایران قدیم و فارسی نیز آگاهی عمیق داشت. او زمینه تحقیقات خود را در زبانهای سامی مخصوصا عبری و عربی و سریانی قرار داده بود و فقط پیشامدی سبب شد که شاهکار تحقیقاتی حاضر را بوجود آورد. دوست بسیار نزدیک او، دخویه خاورشناس نامی هلندی، درصدد نشر "تاریخ طبری" برآمد و برای این کار از خاورشناسان نامی معاصر خود یاری جست و تصحیح و تحقیق هر قسمتی را از یکی از آنان خواستار شد و از دوست خود نولدکه نیز درخواست کرد که تصحیح قسمتی را به عهده بگیرد. نولدکه که سالها پیش یکی از شاهکارهای خود را به نام تاریخ قرآن منتشر کرده و کتابی نیز در تاریخ زندگانی حضرت رسول انتشار داده بود، دیگر به این قسمت از تاریخ طبری و نیز قسمت زندگی انبیا، توجهی نداشت و چون چنان که ذکر شد زبانهای قدیم ایرانی و فارسی را می دانست، تصحیح قسمت ساسانیان را به عهده گرفت و بر طبق روش خود، چنان در این کار بغور و عمق فرورفت که نتیجه مطالعات و تحقیقات خود را بصورت تعلیقاتی بر تاریخ ساسانیان طبری در سال 1879 منتشر ساخت.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها