دانلود کتاب جدال علم و فلسفه در اندیشه مارکس | لی لی بوک فلسفه و منطق


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

برای حفظ حق کپی‌رایت، این کتاب بدون لینک دانلود قرار داده‌شده‌است. لطفا اگر قصد فروش کتاب‌های خود در لی‌لی‌بوک را دارید، از طریق فرم تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

معرفی کتاب

هدف اين نوشته، يافتن جلوه‌های گوناگون نوعي دوگانگی در انديشه ماركس است. اين دوگانگی هم ناشی از فراخ دامنی آفريده‌های فكری ماركس است، هم از تنوع آبشخورهای فكری او سرچشمه مي‌گيرد، هم پيامد نوسان دايمی ماركس ميان بررسي‌های محدود دانشورانه و نظريه‌ پردازي‌های پردامنه انقلابی است و هم به گونه‌اي بنيادي‌تر ريشه در دوگانگی رهيافت معرفت شناختی او دارد.

در فلسفه ماركس به فلسفه ، دو مرحله متمايز را مي‌توان شناخت و از همين رو اين كتاب نيز به دو بخش تقسيم شده است. بخش نخست آن به بازگويي سير تحول انديشه ماركس در نخستين دهه (1845 - 1835) جست و جوهاي نظري و تكاپوهاي سياسي و اجتماعي او اختصاص يافته است. بخش دوم كتاب، به بررسي رابطه ماركس (و انگلس) با علوم سنجيده مي‌پردازد و تاثير پيشرفت‌هاي علمي سده نوزدهم را در شكل‌گيري روش‌شناسي و معرفت‌شناسي ماركس بررسی می کند. فصول مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:

بخش اول: سياست و فلسفه در بوته نقد

• هگليان جوان و فلسفه نقد

• از نقد لاهوت تا نقد ناسوت

• نقد فلسفه و ايدئولوژی

 بخش دوم: پرسشهايی درباره علم و معرفت شناسی

• علم باوری، پوزيتيويسم و طرح يگانگی دانشها

• علم و ايدئولوژی: ماركس، انگلس و نظريه داروين

• ماترياليسم ديالكتيك: ميراث فلسفی ماركس يا انگلس؟

• علم آلمانی: علم اشيای اجتماعی

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

پاسخی بگذارید

دیدگاه‌ها

  1. John David گفت:

    کتاب بسیار مفیدی بود . این کتاب از منظری نوین عقاید مارکس را تحلیل می کند . لطفا کتابی در مورد استالین و موسولینی هم در سایت بسیار مفیدتان قرار دهید . با تشکر