دانلود کتاب سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب جلد دوم | لی لی بوک %


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

کتاب سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب نوشته آلفرد لابی ار در دو جلد و در قالب رمان، به تفصیل پیرامون لشکرکشیهای و پیکارهای سلیمان قانونی پادشاه عثمانی و شاه طهماسب اول دومین پادشاه صفوی نگاشته شده است. نگارنده ضمن توصیف جنگها، به شرح حال رجال مهم و نقش آنها در مسائل سیاسی و نظامی آن روزگار نیز پرداخته است. جلد نخستِ کتاب در 73 فصل تنظیم شده و جلد دوم در ادامه جنگهای دو پادشاه است در 89 فصل.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

پاسخی بگذارید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد