دانلود کتاب مارکس و سیاست مدرن | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

برای حفظ حق کپی‌رایت، این کتاب بدون لینک دانلود قرار داده‌شده‌است. لطفا اگر قصد فروش کتاب‌های خود در لی‌لی‌بوک را دارید، از طریق فرم تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

معرفی کتاب

موضوع این كتاب جایگاه نظریه انتقادی كارل ماركس در سخن سیاسی مدرن است كه طی دو بخش سامان یافته است. پرسش‌های اساسی كتاب عبارت‌اند از:

سهم ماركس در پدید آمدن مسائل امروزی تا چه حد بود؟

آیا بدون او، ما به جهان، به خودمان، و به امر سیاسی، به شكلی كه امروز می‌نگریم، توجه می‌كردیم؟

آیا ماركس در ساختن صورت‌بندی دانایی روزگار ما نقش داشته یا نه؟

اگر پاسخ مثبت است، نقش او چه بود؟

نگارنده بر این باور است كه ماركس نظریه‌ای اجتماعی و انتقادی بنا نهاد كه هنوز هم برای فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی مطرح و مهم است، و از جنبه‌هایی فعلیت دارد. او نه فقط بر پیروان راست كیش خود، یعنی اندیشگرانی چون: لوكاچ، كارل كرش، آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر، لوچوكولتی، و نیز بر انبوهی از سیاست‌مداران و انقلابی‌ها، بل بر برخی از نام‌آوران فلسفه و علوم انسانی سده بیستم كه به گرایش‌های گوناگون فكری تعلق داشته‌اند، تاثیر گذاشته است.

بررسی اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی مدرن، و درگیر شدن در مباحث موقعیت پسامدرن بدون توجه به كارهای ماركس ناكافی است. نگارنده در این كتاب ضمن مروری بر اندیشه‌ها، روش‌شناسی و خاصه دموكراسی مدرن وی، به نقد و ارزیابی آن اهتمام نموده است . نهایتا باید گفت چشم‌انداز كتاب حاضر، به مباحث امروزی در مورد مدرنیته باز می‌گردد. هدفش پیش از این كه كشف بحران ماركسیسم باشد، فهم جایگاه و نقش كارل ماركس در تدوین سیاست مدرن، و كشف مرزی است كه اندیشه‌ی سیاسی او را از نظریه‌ی اجتماعی‌ای كه پیش ما كشید جدا كند. در این كتاب فرض نشد كه اندیشه ماركس محور معنایی محكم و استواری دارد، بلكه او متفكری معرفی شده كه با وجود اشتباه‌های گاه بزرگ و كوچك و تعمیم‌های نظری‌اش، همچنان به ما یاری می‌دهد تا روزگارمان را تاویل كنیم .

پیش از ورود نگارنده به بحث اصلی، شرح مختصری از آثار و زندگی ماركس، همچنین وقایع و تحولات پس از ماركس با گذشت بیش از 120 سال، بازگو شده است. بخش نخست تحت عنوان نظریه انتقادی ماركس و امر سیاسی شامل مطالب ذیل است:

• دیالكتیك مدرنیته

• سنجش‌گری و فلسفه

• سنجش خرد سیاسی

• رهیافت ماتریالیستی به تاریخ

• سه مفهوم در نظریه انتقادی

بخش دوم با عنوان مفاهیم و مسائل سیاسی و اندیشه ماركس این مباحث را در بردارد:

• پرولتاریا و پیكار طبقاتی

• دولت و دمكراسی

• سیاست‌های كارگری

• نظریه انقلاب و سوسیالیسم

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد