دانلود کتاب کیمیای سعادت | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

کیمیای سعادت، خلاصه فارسی مهمترین اثر غزالی «احیاء علوم العلوم» است. کتاب حاضر در دو مجلد و از روی نسخه متعلق به ناشر، آقای سبوحی تصحیح شده و کلمات ناخوانا و ناقص از روی نسخه های دیگر مقابله و از نسخه صحیحتر انتخاب شده است. عنوان مسلمانی شامل: شناختن نفس خویش، شناختن حق تعالی، معرفت دنیا و معرفت آخرت است. کتاب ارکان مسلمانی نیز شامل رکن اول: در عبادات: شامل اصول: اعتقاد اهل سنت، طلب علم، طهارت، نماز، زکات، روزه،‌ حج،‌ قرائت قرآن، ذکر حق تعالی و ترتیب وردهاست. رکن دوم در معاملات شامل: آداب غذا خوردن، آداب نکاح، آداب کسب، شناخت حلال و حرام،‌ حق صحبت خلق، آداب عزلت،‌ سفر، سماع و وجد، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت راندن و رکن سوم مهلکات در ده اصل و‌ رکن چهارم اندر منجیات در ده اصل تبویب شده است. وی برای فهم مطالبش از روایات و حکایات بهره برده است. تصحیح این کتاب مهم و باارزش را احمد آرام انجام داده است.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد