دانلود کتاب طبقات سلاطین اسلام | لی لی بوک


رایگان    پولی
سبد خرید (0)

معرفی کتاب

کتاب طبقات سلاطین اسلام، از مشهورترین تالیفات اروپائیان در باب تاریخ ممالک اسلامی است و مولف آن، استانلی لین پول از مشاهیر مستشرقین فاضل انگلیسی است که بیش از پنجاه جلد کتاب و رساله در باب تاریخ و مسکوکات سلاطین اسلام تالیف کرده است. کتاب حاضر با وجود صغر حجم و اختصار در عالم علم و ادب شهرتی به سزا یافته است چنانکه آنرا مستشرق استاد "بارتولد" به روسی و مورخ مشهور ترک، "خلیل ادهم" به ترکی هر کدام با اصلاحات و اضافاتی ترجمه کرده اند و اخیرا نیز "زنباور" مستشرق، آنرا اساس کار خویش قرار داده و با مراجعه به منابع دیگر، کتاب کبیر خود یعنی نسب نامه ی راجع به تاریخ اسلام را از روی آن تالیف نموده است. طبقات سلاطین اسلام، از تاریخ صدر اسلام آغاز شده و تا دوران معاصر را در بر می‌گیرد. نویسنده در هر دوره‌ای با معرفی سلاطین و فرمانروايان آن دوره، در جدولی تاریخ و دوره حکومتی آنان، اقدامات و وقایع مهم آن برهه زمانی، چگونگی انقراض و توضیحات لازم در رابطه با هر حکومت را گردآوری کرده است. مولف در يك پژوهش جامع و كامل، به بررسی همه سلسله‌های مسلمان پس از اسلام، از آسيای ميانه تا شمال‌ آفريقا و شبه‌ جزيره‌ اسپانيا پرداخته است. خلفاي راشدين، اموی و عباسی؛ خلفا و امرای اندلس (اسپانيا)؛ امرای مراكش، تونس و شمال‌ آفريقا؛ خلفای‌ فاطمی، ايوبيان و مماليك در مصر و شام؛ حكام يمن؛ امرا و شاهان ايرانی صفاريان، سامانيان، زياريان، بوئيان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانيان؛ سلاجقه روم و سلاطين عثماني؛ حكام محلي جلايريان، مظفريان، سربداران؛ شاهان مستقل صفويه، افشاريه، زنديه، قاجار؛ تيموريان و شيبانيان در آسياي ميانه؛ غزنويان، غوريان، سلاطين دهلي، گوركانيان و … از بخش‌های اين كتاب پر بار و ارزشمند است.

کتاب‌های مرتبط

دیدگاه خود را وارد کنید

پاسخی بگذارید

دیدگاه‌ها

دیدگاهی وجود ندارد